Rubriky
Uncategorized

Slyšíš mě!?

Zveme vás na naše nové interaktivní divadelní představení pro rodiče s dětmi od 11let.

„Slyšíš mě!?“

“Ne…nechci…nevím…to je jedno…hmmm“

Jsou vám tyto fráze povědomé?

Divadelní představení vypráví příběh 15leté Elišky, která se cítí ve své rodině nepochopená.
Rodiče vnímá jako starší lidi bez vkusu a jako lidi, kteří ji pořád poučují a ničemu nerozumí.
Jak to je ale ve skutečnosti?
Jsou Eliščiny rodiče opravdu takoví? Opravdu nemají zájem Elišku pochopit?
Chápe vůbec Eliška je?
Co se stane, když se něco stane?
Jak ustojí celá rodina teenegerovskou krizi a následnou vzpouru?

Jak byste situaci řešili Vy?

Představení otevírá téma mezigenerační komunikace.
Jak si porozumět? jak se vzájemně pochopit? jak se uslyšet?
Jak najít společnou řeč všedního dne, ale také společnou řeč v konfliktních situacích?

Společně se pokusíme Elišce změnit pohled na rodiče a rodičům na Elišku.
Budeme společně hledat cestu, jak otevřít komunikaci mezi členy Eliščiny rodiny, jak pochopit všechny strany…
A tato společná cesta otevře nenásilně dialog mezi diváky.

Divadelta z.s. pracuje více jak 15let s metodou divadla fórum, které vtahuje
diváky do děje.
Divák se pak stává spolu-tvořitelem programu a tím nanečisto v bezpečí divadelního příběhu hledá nové alternativy jednání a chování postav.
Společně s herci otevírají diváci dialog o někdy složitých tématech a mají možnost je vidět z více úhlů pohledu.

Představení trvá cca 100 minut.
Ideální je se zúčastnit rodič(e) i dítě/děti společně, případně může přijít dospělý sám.
Přihlaste se prosím přes přihlašovací link, počet účastníků je omezen.

Případné dotazy na emailu: divadelta@seznam.cz, nebo telefonicky: MgA. Jitka Rosenová – 776878550.

Představení je podpořeno vzdělávacím fondem Ministerstvem Kultury a vstup je pro Vás ZDARMA.

Rubriky
Uncategorized

Aktuálně

Máme radost, protože na jaro chystáme nové představení podpořené Ministerstvem Kultury.
Tentokrát se v něm zaměříme na něco nového – program bude adresován rodičům a jejich dětem na prahu dospělosti.
Jak se mění komunikace rodiče a dítěte v tomto období? Jak si porozumět a dorozumět?
Díky podpoře MK zahrajeme na jaře 26 představení! Těšte se. My se těšíme…
Rubriky
Uncategorized

Naše nové online programy!

Vzhledem k aktuální situaci přicházíme s novými online programy primární prevence.

Můžeme být tak dětem zase blíž a to nás moc těší.

Momentálně nabízíme tyto programy:

Připojeno

Trest

Pořád doma

Doba trvání jednoho programu: 55 minut

Počet dětí: skupinky cca 12 dětí – polovina třídy

Spojení přes Microsoft teams nebo Gooogle meet

Programy jsou velmi vizuálně poutavé (videa, obrázky, prezentace) a interaktivní (hry, debaty a online ankety), propojené divadelním hraní rolí.

Připojeno se zabývá tématem online bezpečí.

Vhodný pro žáky 2. – 5.tříd.

Online program představí děti podobného věku, které mají nějaké potíže na internetu.

Povíme si blíže o problému jednoho z nich.

Standa se doma nudí a stýská se mu po kamarádech. Často hraje online hry a seznámí se přes chat u hry s novými kamarády. Hlavně s Pavlem. Je tak zábavný a nikdy s ním není nuda. Kdo je ale ve skutečnosti Pavel? Jak se bránit, když se cítíme na internetu nebezpečně? Co dělat?

Děti si během online programu najdou odpovědi na tyto otázky. Zjistí, že základní krok k bezpečí na internetu je se svěřovat, mluvit s rodiči, učiteli. Naučí se, jak vyhledávat fotky přes google images a další techniky, jak poznat pravou identitu toho, kdo je na druhé straně monitoru.

Program reaguje na dnešní krizovou situaci.

Trest

Vhodný pro žáky 2. – 5.tříd.

Celý program je koncipován jako online soudní přelíčení, kdy se děti stávají porotci a rozhodují o vině či nevině Milana Válka. Děti se interaktivně dozvídají o celém příběhu a učí se asertivně jednat, nenechat se vyprovokovat k pomstě a vzteku a učí se také, co dělat v případě, že jsou svědky šikany/kyberšikany.

Program tedy otevírá téma kyberšikany.

Pořád doma se zabývá tématem sociální izolace v dnešní krizové době.

Vhodný pro žáky II. stupně

Program rozehrává příběh 15tileté Anežky a jejího otce. Jde o to upozornit na sociální izolaci teenegerů a jejich nahrazování vztahů pomocí online světa. Program apeluje na vzájemné vztahy – rodič a dítě. Jak spolu lépe vyjít, jak najít společnou řeč a jak si lépe porozumět. Jak zvládat stres a úzkost pramenící ze sociální izolace. Co dělat, aby bylo lépe.