Individuální terapie

Díky tomu, že náš lektor MgA. Josef Rosen je také psychoterapeut, můžeme Vám nabídnout také možnost systemické terapie.

Systemická terapie je druhem krátkodobé terapie zaměřené na řešení.

Nabízíme individuální i rodinnou terapii.

 

Jste učitel a máte toho nad hlavu?

Zkuste proto terapeutický rozhovor na téma, které je pro Vás v tuto chvíli aktuální.

Terapeutický rozhovor je důvěrný a diskrétní. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se školním prostředím pomůžeme jak v pracovních, tak i osobních záležitostech v cestě k Vaší celkové spokojenosti.

 

 

Jste rodič a chcete zlepšit vztahy s některým ze členů své rodiny?

Máte dítě s depresivními stavy, či výchovnými problémy?

 

Pojďme se sejít na terapeutickém rozhovoru a hledat cestu k lepšímu poznání a pochopení. Rodinná terapie klade  velký důraz na komunikaci v rodině a hledání jejího zlepšení. V případě rodinné terapie je nutné, aby všichni účastníci se sezením souhlasili a v případě nezletilého byla přítomna dospělá osoba.

 

 

Jako terapeut Josef Rosen neposkytuje psychologickou diagnostiku a není psychoterapeutem ve zdravotnictví. Sezení není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Terapii a poradenství poskytuje na základě živnostenského oprávnění jako živnost volnou.

Terapeutické sezení probíhá na adrese Sartoriova 26/9, Praha 6.

 

Na konzultaci je třeba se předem objednat:

https://www.terapiepraha6.cz/kontakt/

www.terapiepraha6.cz

 

MgA.Josef Rosen:

+420 777 933 563

terapiepraha6.gmail.com