Domů IV

Prevence rizikového chování formou 

interaktivního divadla fórum

Jsme moderní organizace prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. 

Naše divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci rizikového chování. 

Základní metodou naší práce je interaktivní divadlo fórum – diváci se aktivně zapojují do děje a prožívají životní situace „ na vlastní kůži“.

Naše nabídka:

Napsali o nás:

Velmi dobře zpracované, interaktivní. Velice se mi líbila schopnost improvizace a schopnost reakce na děti. Přiměřené věku a atmosféře třídy.

Marie Vašáková  – protidrogová koordinátorka MČ Praha 12

Skvělá akce, která propojila děj s diváky. Pobaví, poučí a nabídne zamyšlení.

Lenka Marušková  – Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Jsem vděčný, že existují takové programy prevence, jako jsem viděl dnes. Je to o nás, o studentech. Můžeme se zapojit a diskutovat. Nesedíme  a jen nekoukáme. Byla to opravdu zábava. Děkuji.

žák 7. třídy

Na ZŠ M. Alše škole proběhla v dubnu dvě představení ve večerních hodinách s názvem “Slyšíš mě?” určená pro rodiče s dětmi. Místa na představení byla během několika málo dnů rezervována. Zájem byl veliký. Na Suchdole je činnost Divadelty známá a velmi kladně hodnocená. Děti o představeních organizovaných ve škole doma hovoří a přivedenou pak do školy i svoje rodiče. Což mluví za vše! Do školy? Dobrovolně? A společně s rodiči? Známka, že něco dobře funguje a je shledáváno přínosným z různých důvodů!
Představení mělo velice aktuální téma komunikaci mezi rodiči a dětmi. Do představení se zapojovali rodiče i děti. Pro mne jako školního metodika prevence bylo zajímavé sledovat jak se děti v přítomnosti rodičů při představení chovají a sledovat vzájemné interakci mezi rodiči a dětmi. Představení nekončilo ve škole, ale děti s rodiči odcházeli plni dojmů domů a dokážu si představit, že se dohrávalo … ještě i doma v rodinách. Divadelta je pro mne silným kulturním zážitkem, který v sobě skrývá velkou preventivní část, aniž by si to člověk na první pohled úplně uvědomoval. Rozehrané příběhy otevírají témata nenásilnou, přirozenou a bezpečnou cestou a vedou u dětí i dospělých k zamyšlení a v tomto konkrétním případě i k vzájemné komunikaci. Navíc ke komunikaci mezi dětmi a dospělými, což je v dnešní době vzácností.
S dětmi, které na představení byly jsme se následně o dojmech z akce bavili společně ještě i ve škole. A jejich zpětná vazba byla také velmi kladná. Někteří rodiče rodiče dokonce byli poděkovat za organizaci takto prima akce.

Mgr. Daniela Křesťanová
ZŠ M. Alše, Praha 6-Suchdol
školní metodik prevence