Náš tým

NÁŠ TÝM:

MgA. Jitka Rosenová

Umělecká ředitelka spolku. Vystudovala SpecPed UHK a KVD DAMU. Dále pracuje jako zdravotní klaun pro oraganizaci Zdravotní klaun. Specializuje se na dětskou psychiatrii a studuje muzikoterapii.

Mgr. Zdeněk Grečnár

Je předsedou spolku Vystudoval PedF UK. Dále pracuje jako zdravotní klaun pro organizaci Zdravotní klaun. Více jak 12 let pracoval jako pedagog na ZŠ, ZUŠ.

MgA. Hana Vrbová

Vystudovala PedF UK a  KVD DAMU. Dále pracuje jako produkční a vedoucí workshopového centra Švandova divadla.

PhD. Markéta Ptáčníková

Vystudovala KALD DAMU. Mimo Divadeltu působí jako herečka a členka kapely LO/VE. Momentálně studuje doktorantské studium na DAMU.

MgA. Mariana Čížková

 Vystudovala DAMU. Mimo divadeltu působí jako herečka v D21 a jako lektorka divadelních kurzů. Momentálně studuje doktorantské studium na DAMU.

 MgA. Josef Rosen 

Vystudoval DAMU. Dále pracuje jako zdravotní klaunpro organizaci Zdravotní klaun. Herec, lektor vzdělávacích kůrzů pro dospělé.

MgA. Veronika Plašilová

Vystudovala VOŠ sociální pedagogiky. Momentálně dokončuje magisterské studium na DAMU.Dále pracuje jako pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ.

MgA., Mgr. Robert Janč

Vystudoval učitelství a katedru nonverbálního divadla na HAMU . Pracuje jako herec a zdravotní klaun pro organizaci Zdravotní klaun.