1. stupeň

Ke každému programu obdrží pedagogové po shlédnutém představení metodické listy,

se kterými mohou dále pokračovat v práci s daným tématem ve svých hodinách.

Naše představení realizujeme přímo v prostorách škol.

Jedno představení je určeno pro maximálně dva třídní kolektivy.

 
 

Pro I. stupeň ZŠ

Trest – téma agresivita/šikana, 90 minut

Diváci se zde sami stávají soudci a rozhodují o vinně žáka páté třídy Milana Válka, který strčil svou spolužačku ze schodů. Ta má teď vážné zdravotní problémy.  Během 90 minut diváci postupně odkrývají celý příběh a zjišťují, proč se to stalo. Sami pak hledají možnosti, co a jak se mohlo udělat jinak, aby k incidentu na schodech nedošlo.

Diváci během programu zjišťují, jak lehce může legrace přerůst v šikanu. Zjišťují také, že „oplátka se nepeče“ – tedy že oplácením provokace se nic nevyřeší, ba naopak, kam až může odplata vést. S lektory programu dále odhalují, že každý je jiný a jinak přijímá legraci a škádlení. Co někomu přijde vtipné, může někoho zranit. Dále na vlastní kůži zkouší, jak asertivně jednat a předcházet agresivnímu myšlení a jednání.

Připojená – téma nástrahy internetu/jak používat internet bezpečně, 90 minut

Hlavní hrdinka Anežka chce být slavná, chce točit videa a být youtuberka. Vůbec si ale neuvědomuje, co může svými videi uveřejňovanými na internetu způsobit, komu všemu může ublížit a že nejvíce může také ublížit sama sobě.

Diváci si během programu mohou uvědomit, jak je důležité být sám sebou a nehrát si na něco co nejsem. Dále díky programu zjistí, jak bezpečně používat internet a proč. Jaké informace neuveřejňovat a proč. Jak a s kým na internetu komunikovat, na co si dát při komunikaci pozor. Dále se program zabývá kyberšikanou a tím co může způsobit.

Alenka v nesnázích/90 minut/téma: lhaní, žalování, porušování pravidel

Do Alenčiny třídy přichází v novém školním roce nový spolužák Mirek. Od začátku je jasné, že Mirek je její krevní skupina a protože Alenka doposud neměla moc štěstí na kamarády, stávají se s Mirkem velmi rychle nerozlučnou dvojicí.

Zažívají spolu spoustu dobrodružství, ale někdy začíná být jejich zábava proti pravidlům a za hranicemi bezpečí a slušnosti…

Alenka si neví rady: Jak říci kamarádovi, že tohle už je moc na nechci to dělat? Jak se někomu svěřit a nebýt přitom „žalobníček“? Je lhaní doma a ve škole to správné?

Diváci interaktivně projdou příběhem Alenky a Mirka a zamyslí se nad tím, jakou cenu má přátelství, jak je důležité mít a hájit vlastní názor, proč jsou některé věci a činnosti nebezpečné. Zamyslí se nad tím, jaký je rozdíl mezi žalováním a svěřením se dospělému a kam vedou nebo spíše nevedou lži.