Pro pedagogy

Pro pedagogy:

Superučitelka – osobní hranice, syndrom vyhoření, pomluvy, 90 minut

Barbora Šumáková je mladá, čerstvě vystudovaná pedagožka. Rovnou po studiích nastupuje do svého prvního zaměstnání. Barbora je odhodlaná být skvělou učitelkou. Realita a náročnost učitelské profese ji ale krok po kroku pohlcuje…

Jak si nenechat svou práci přerůst přes hlavu?

Jak a proč si vytvořit osobní hranice vůči žákům, ale i vůči spolupracovníkům?

Jak a proč relaxovat?

Jak efektivně pracovat s pomluvami?

Proč vykonávat pedagogickou profesi?

 

Štěpán končí – sebehodnocení a sebereflexe, zpětná vazba, práce se změnou, 90 minut
 

Štěpán už je ve školství mnoho let. Ví, jak to má být. Je zkušený pedagog. Ve své škole je spokojen. Ovšem až do té doby, co na post ředitele nastoupí nový pan ředitel a s sebou přináší i inovace a moderní pojetí výuky.

Štěpán není se změnami spokojen a  svou nespokojenost rozsévá kolem sebe, mezi své kolegy. Atmosféra ve škole houstne a Štěpán se rozhoduje, zda raději nedá výpověď.

Jak si sám sobě pomoci, když mi v práci něco vadí?

Jak to komunikovat, jak se ozvat?

Jak moje vlastní spokojenost ovlivňuje spokojenost celého kolektivu ?