Úvod

DIVADELTA_home

Většina lidí si pamatuje:

10% z toho, co čtou,

20% z toho, co vidí,

            50% z toho, co slyší a vidí,

      70% z toho, co řeknou,

          a 90% z toho, co dělají…

Učte se prožitkem! Objednejte naše unikátní interaktivní divadlo fórum ještě dnes! 

 

Jsme moderní organizace prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání.

Naše organizace vznikla v roce 2009 a od té doby jsme realizovali více než 1 000 představení na základních a středních školách a v dětských domovech.

Naše divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci rizikového chování.

Diváci se aktivně zapojují do programů:

Nejsou pouhými pozorovateli.

Jejich zkušenost je tedy velmi praktická “na vlastní kůži” a proto nezapomenutelná.

Programy realizujeme v přirozeném prostředí základních a středních škol, dětských domovech, prostorech pro volnočasové aktivity. V případě zájmu jsme také schopni pro realizaci představení obstarat divadelní prostor.

Nabídka našich programů plně pokrývá nejožehavější sociální témata, se kterými se mladí lidé setkávají a ve svém životě řeší.

Základním principem a metodou naší práce je je divadlo fórum:

Divadlo fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí velmi negativně. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit.

Jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Dochází k diskusi o chování lidí – herců, k pochopení daného problému a jeho řešení, prohlubuje se empatie diváků.

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice.

Díky divadelním a dramatickým metodám jsou účastníci kurzů vždy chráněni bezpečím fikce, protože veškeré aktivity jsou zprostředkovány hrou v roli. Účastník neprožívá konfliktní situace daných témat sám na sobě, ale skrze divadelní postavu, se kterou se identifikoval. Tak je možné v rámci programu divadla ve výchově prezentovat i ta nejožehavější témata společnosti s potřebným odstupem a zároveň hlubokým vhledem do problematiky.

Ke každému programu obdrží pedagogové po shlédnutém představení metodické listy, se kterými mohou dále pokračovat v práci s daným tématem ve svých hodinách.

 
 

Patron Divadelty – Oldřich Navrátil

”Vaše divadelní představení otevírají témata, která se nějak dotýkají každého z nás. A to se mi líbí, to podporuji. Jen tak dál.”