Uvod III

Prevence rizikového chování formou – interaktivního divadla fórum

Jsme moderní organizace prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. Naše divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci rizikového chování. Základní metodou naší práce je interaktivní divadlo fórum – diváci se aktivně zapojují do děje a prožívají životní situace „ na vlastní kůži“.

Naše nabídka:

Napsali o nás

Velmi dobře zpracované, interaktivní. Velice se mi líbila schopnost improvizace a schopnost reakce na děti. Přiměřené věku a atmosféře třídy.

Marie Vašáková  – protidrogová koordinátorka MČ Praha 12

Skvělá akce, která propojila děj s diváky. Pobaví, poučí a nabídne zamyšlení.

Lenka Marušková  – Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4

Jsem vděčný, že existují takové programy prevence, jako jsem viděl dnes. je to o nás, o studentech. Můžeme se zapojit a diskutovat. Nesedíme  a jen nekoukáme. Byla to opravdu zábava. Děkuji.

žák 7. třídy