Adaptační kurzy

Naše představení jsou vhodná jako součást adaptačního kurzu/období ve školách.

Alenka v nesnázích se velmi hodí pro nejmladší ročníky /1. nebo 2.třídy/  jako pomocník pro nastolení či znovunastolení pravidel.

Nový spolužák je ideální stmelovací představení pro děti od 10 let. Toto představení je ovšem nadčasové a vhodně zapojí i studenty středních škol.

Poslední mince je představení komunikující finanční rozdíly mezi lidmi. Příběh představení je spojen se začátkem školního roku, kdy hlavní hrdina pociťuje výrazně svoji finanční tíseň a tím se dostává na okraj třídní hierarchie.

Superučitelka je představení pro pedagogy – ideální pro začátek školního roku nebo jako Vánoční dárek.

Po představeních jsme schopni zařadit také následnou stmelovací dílnu vytvořenou “na míru” danému kolektivu.

Více o představeních v nabídce pro jednotlivé školní stupně.