Rubriky
Uncategorized

Naše nové online programy!

Vzhledem k aktuální situaci přicházíme s novými online programy primární prevence.

Můžeme být tak dětem zase blíž a to nás moc těší.

Momentálně nabízíme tyto programy:

Připojeno

Trest

Pořád doma

Doba trvání jednoho programu: 55 minut

Počet dětí: skupinky cca 12 dětí – polovina třídy

Spojení přes Microsoft teams nebo Gooogle meet

Programy jsou velmi vizuálně poutavé (videa, obrázky, prezentace) a interaktivní (hry, debaty a online ankety), propojené divadelním hraní rolí.

Připojeno se zabývá tématem online bezpečí.

Vhodný pro žáky 2. – 5.tříd.

Online program představí děti podobného věku, které mají nějaké potíže na internetu.

Povíme si blíže o problému jednoho z nich.

Standa se doma nudí a stýská se mu po kamarádech. Často hraje online hry a seznámí se přes chat u hry s novými kamarády. Hlavně s Pavlem. Je tak zábavný a nikdy s ním není nuda. Kdo je ale ve skutečnosti Pavel? Jak se bránit, když se cítíme na internetu nebezpečně? Co dělat?

Děti si během online programu najdou odpovědi na tyto otázky. Zjistí, že základní krok k bezpečí na internetu je se svěřovat, mluvit s rodiči, učiteli. Naučí se, jak vyhledávat fotky přes google images a další techniky, jak poznat pravou identitu toho, kdo je na druhé straně monitoru.

Program reaguje na dnešní krizovou situaci.

Trest

Vhodný pro žáky 2. – 5.tříd.

Celý program je koncipován jako online soudní přelíčení, kdy se děti stávají porotci a rozhodují o vině či nevině Milana Válka. Děti se interaktivně dozvídají o celém příběhu a učí se asertivně jednat, nenechat se vyprovokovat k pomstě a vzteku a učí se také, co dělat v případě, že jsou svědky šikany/kyberšikany.

Program tedy otevírá téma kyberšikany.

Pořád doma se zabývá tématem sociální izolace v dnešní krizové době.

Vhodný pro žáky II. stupně

Program rozehrává příběh 15tileté Anežky a jejího otce. Jde o to upozornit na sociální izolaci teenegerů a jejich nahrazování vztahů pomocí online světa. Program apeluje na vzájemné vztahy – rodič a dítě. Jak spolu lépe vyjít, jak najít společnou řeč a jak si lépe porozumět. Jak zvládat stres a úzkost pramenící ze sociální izolace. Co dělat, aby bylo lépe.