Naše nabídka

Nabídka programů DIVADELTA:

Pro I. stupeň ZŠ

Trest – téma agresivita/šikana, 90 minut

Diváci se zde sami stávají soudci a rozhodují o vinně žáka páté třídy Milana Válka, který strčil svou spolužačku ze schodů. Ta má teď vážné zdravotní problémy.  Během 90 minut diváci postupně odkrývají celý příběh a zjišťují, proč se to stalo. Sami pak hledají možnosti, co a jak se mohlo udělat jinak, aby k incidentu na schodech nedošlo.

Diváci během programu zjišťují, jak lehce může legrace přerůst v šikanu. Zjišťují také, že „oplátka se nepeče“ – tedy že oplácením provokace se nic nevyřeší, ba naopak, kam až může odplata vést. S lektory programu dále odhalují, že každý je jiný a jinak přijímá legraci a škádlení. Co někomu přijde vtipné, může někoho zranit. Dále na vlastní kůži zkouší, jak asertivně jednat a předcházet agresivnímu myšlení a jednání.

Připojená – téma nástrahy internetu/jak používat internet bezpečně, 90 minut

Hlavní hrdinka Anežka chce být slavná, chce točit videa a být youtuberka. Vůbec si ale neuvědomuje, co může svými videi uveřejňovanými na internetu způsobit, komu všemu může ublížit a že nejvíce může také ublížit sama sobě.

Diváci si během programu mohou uvědomit, jak je důležité být sám sebou a nehrát si na něco co nejsem. Dále díky programu zjistí, jak bezpečně používat internet a proč. Jaké informace neuveřejňovat a proč. Jak a s kým na internetu komunikovat, na co si dát při komunikaci pozor. Dále se program zabývá kyberšikanou a tím co může způsobit.

Alenka v nesnázích/90 minut/téma: lhaní, žalování, porušování pravidel

Do Alenčiny třídy přichází v novém školním roce nový spolužák Mirek. Od začátku je jasné, že Mirek je její krevní skupina a protože Alenka doposud neměla moc štěstí na kamarády, stávají se s Mirkem velmi rychle nerozlučnou dvojicí.

Zažívají spolu spoustu dobrodružství, ale někdy začíná být jejich zábava proti pravidlům a za hranicemi bezpečí a slušnosti…

Alenka si neví rady: Jak říci kamarádovi, že tohle už je moc na nechci to dělat? Jak se někomu svěřit a nebýt přitom „žalobníček“? Je lhaní doma a ve škole to správné?

Diváci interaktivně projdou příběhem Alenky a Mirka a zamyslí se nad tím, jakou cenu má přátelství, jak je důležité mít a hájit vlastní názor, proč jsou některé věci a činnosti nebezpečné. Zamyslí se nad tím, jaký je rozdíl mezi žalováním a svěřením se dospělému a kam vedou nebo spíše nevedou lži.

Programy pro II. stupeň ZŠ

Vsadíš se… téma: hazard/vznik  a nebezpečí závislosti 90 minut

Patrik právě oslavil své patnácté narozeniny. Je to sportovec, a protože má pocit, že sportu rozumí, rozhodne se s kamarády začít sázet. Jeho hlavní motivace je získat srdce starší dívky. To se ale rychle mění. Patrik se noří do nezvladatelného kolotoče výher a proher a už dávno nemá své sázení pod kontrolou.
Diváci si během programu uvědomí úskalí sázení a hazardu. Uvědomí si, jak rychle se může z nevinné hry stát závislost. Zjistí, jaký je rozdíl mezi zdravou a nezdravou závislostí. Dále také jak a proč jakákoliv závislost vzniká a jak se jí dá předejít. V neposlední řadě si diváci budou mít možnost prozkoumat, zda a jak se dá v takových případech pomoci.
Program vznikl ve spolupráci se sdružením AISIS v rámci projektu Rubikon.

Nový spolužák – šikana/xenofobie, 90 minut

Do třídy přichází nová spolužačka Soňa. Děti ve třídě najdou v důvěřivé Soně snadnou kořist a začnou ji zkoušet a pošťuchovat. Postupně se ale z legrace stává vážná věc. Už nejde o počáteční pobavení se na konto nového spolužáka, ale o velmi nepříjemnou šikanu.
Diváci si během představení uvědomí, co vše může být šikana, od slovního vysmívání se až po fyzické napadení. Mají možnost na vlastní kůži zažít, jaké to je být někým manipulován. Sami zkouší jak se bránit a hned dostávají zpětnou vazbu o tom, zda jejich obrana je funkční. Dále během programu zjišťují jak důležité je umět se zastat slabšího a co vše to obnáší.
Toto představení existuje také v xenofobní úpravě, kdy hlavní hrdinka je cizinka. V této verzi program klade zvýšený důraz na toleranci, porozumění, akceptaci a odbourávání strachu z odlišných kultur.

Vadí nevadí – alkohol/jak říci ne, 90 minut

Žáci deváté třídy jedou na poslední školní výlet. Hlavní postava Dušan velmi doufá, že konečně dokáže projevit své city ke své spolužačce Šárce. Je ale velmi nesmělý. Ostatní spolužáci zneužijí jeho nerozhodnosti a nutí ho pít alkohol. Dušan podléhá manipulaci a proti své vůli pije, dokonce až tak, že se alkoholem otráví.

Diváci během programu pochopí, jak těžké je říci ne, ať už v jakékoli situaci. „Ne“ pak diváci zkoušejí v různých obměnách aplikovat do děje příběhu a tak pomáhají hlavnímu hrdinovi nepodlehnout manipulaci.

Dále si diváci uvědomí, proč je alkohol škodlivý a jak ovlivňuje chování, proč je důležité nepít, dokud je člověk ve vývinu.

Poslední mince – finanční gramotnost, 90 minut

Představení vypráví příběh Dominika, který si myslí, že získá prestiž ve třídě tím, že si koupí nový mobil. Ovšem na mobil nemá peníze. Tento fakt ho nezastaví a nečestným způsobem získává peníze na mobil od všech členů své rodiny. Ovšem tím jeho příběh teprve začíná. Všude dluží peníze, nesplácí, lže. Dluhy se vyšplhají do závratných výšek a splacení dluhu se stává nemožné, rodinné vztahy jsou narušeny.

Diváci si během programu uvědomí, jak mohou masmédia negativně ovlivňovat naše myšlení. Dále se zamyslí nad tím, jak nebezpečné může být půjčování si peněz, zadlužení. Zjistí co je nebankovní sektor, a proč je nebezpečný. Uvědomí si, že je dobré kupovat si jen to, na co mám.

V neposlední řadě si diváci též mohou vštípit, že lež je jen začátek komplikovaných situací a proč se jí vyvarovat.

Pět rad pro Bertu – zdravý životní styl/poruchy přijmu potravy, 90 minut

Příběh patnáctileté Berty demonstruje svět pubertální dívky, která po rozchodu s prvním chlapcem, neví jak se s tíživou situací vyrovnat. Pod tíhou smutku přetrhává své dosavadní přátelské vztahy, dokonce i zájmovou činnost. Místo aby se stresem aktivně bojovala, sedí doma a jí. Její zármutek je tak silný, že dokonce propadne psychosomatickému onemocnění (bulimii).

Diváci si díky představení uvědomí, jak je důležitý zdravý životní styl. Proč je dobré sportovat. Dále se zamyslí nad tím, jak řešit problémové situace aktivně a zdravě. Proč nikam nevede patologické chování a proč jen zdravý přístup k životu a tělu nás může vést kupředu.

Dále si uvědomí, že jídlo může být dobrý přítel, ale i nepřítel, a že je potřeba přemýšlet co jíme a jak žijeme.

Přestavení vzniklo za podpory Nadačního fondu Albert – Zdravá pětka.

Povím ti svůj příběh – alkohol/jak alkohol ovlivňuje hranice chování, 90 minut

Představení přináší příběh tří adolescentů, kteří se potkají v diagnostickém ústavu. Každý proto, že nějakým způsobem zneužil alkohol a dostal se do konfliktu se zákonem. Každá postava vypráví svůj příběh a diváci se dozvídají, jak alkohol pozměnil chování a osobní hranice postav. Martina přestala vnímat nebezpečí a na diskotéce byla znásilněna. Miloš byl po požití alkoholu agresivní a popral se s policisty. Kamil řídil opilý a zabil svoji přítelkyni.

Diváci si uvědomí, jak alkohol mění lidské vnímání reality a jak posouvá lidské hranice. Dále budou otevřeně přemýšlet,  jak jednat a komunikovat s opilými lidmi. Dále si uvědomí, kam až může vést lehkovážné chování spojené s alkoholem.

Významné podtéma tohoto představení je komunikace s autoritou, ať už s rodičem nebo pedagogem. Pro diváky je zajímavé přemýšlet o tom, jak se mění komunikační potřeby během puberty a to nejen pro děti samotné, ale také, jak je to těžké pro rodiče – případně pedagogy.

Tichá noc – stáří/umírání, 90 minut

Hlavní hrdinka Saša prožívá v adventním období šok a rozčarování, protože rodiče do jejího pokoje nastěhovali dědu z vesnice, který už je starý a přes zimu by se o sebe na vesnické chalupě nepostaral. Saša tak ztrácí soukromí a nejen to, dochází také k mezigeneračním konfliktům. Navíc nikdo zatím netuší, že letošní Vánoce budou dědovy ty poslední.

Program otevírá otázky mezigenerační komunikace, dále také jak se vyrovnat se smrtí, jak se rozloučit a proč je důležité vzpomínat.

Program vznikl za podpory Nadačního fondu Avast – Spolu až do konce.

Pro pedagogy:

Superučitelka/ pro pedagogy / téma: osobní hranice, syndrom vyhoření, pomluvy/ 90 minut

Barbora Šumáková je mladá, čerstvě vystudovaná pedagožka. Rovnou po studiích nastupuje do svého prvního zaměstnání. Barbora je odhodlaná být skvělou učitelkou. Realita a náročnost učitelské profese ji ale krok po kroku pohlcuje…

Představení je zaměřeno na tato klíčová témata:

Jak si nenechat svou práci přerůst přes hlavu.

Jak a proč si vytvořit osobní hranice vůči žákům, ale i vůči spolupracovníkům.

Jak a proč relaxovat.

Jak efektivně pracovat s pomluvami.

Proč vykonávat pedagogickou profesi.

Co mám na své práci rád/ráda