Náš tým

REALIZAČNÍ TÝM:

MgA. Jitka Rosenová

Vystudovala SpecPed UHK a DAMU. Mimo Divadeltu pracuje jako zdravotní klaun a herečka v Klaunském divadle Jeníčka a Mařenky. V Divadeltě působí jako umělecká ředitelka.

 

 

MgA. Hana Vrbová

Vystudovala PedF UK a DAMU. Mimo Divadeltu pracuje jako produkční a vedoucí workshopového centra Švandova divadla. Vyučovala osobnostně-sociální výchovu na gymnáziu.

 

 

MgA. Markéta Dvořáková

Vystudovala DAMU. Mimo Divadeltu působí jako herečka a členka kapely LO/VE. Momentálně studuje doktorantské studium na DAMU.

 

 

 

MgA. Mariana Čížková

 Vystudovala DAMU. Mimo divadeltu působí jako herečka v D21 a jako lektorka divadelních kurzů. Momentálně studuje doktorantské studium na DAMU.

 

 

 

MgA. Jakub Šebesta 

Vystudoval PedF MU a DAMU. Mimo Divadeltu pracuje jako lektor divadelních seminářů a asistent chráněného bydlení dospělých lidí s mentálním postižením na Slapech. 10 let pracoval ve školství jako pedagog. Učil také na Mezinárodní konzervatoři. 5 let působil jako vedoucí primární prevence na ZŠ.

 

 MgA. Josef Rosen 

Vystudoval DAMU. Mimo Divadeltu pracuje jako zdravotní klaun, herec, klaun v Divadle Jeníčka a Mařenky, scénarista, lektor vzdělávacích kůrzů pro dospělé.

 

 

Mgr. Zdeněk Grečnár 

Vystudoval PedF UK. Mimo Divadeltu pracuje jako zdravotní klaun a herec v Divadle Bořivoj. Více jak 12 let pracoval jako pedagog na ZŠ, ZUŠ, DDM. Pracoval jako lektor v Národní galerii.

 

 

MgA. Vilém Faltýnek j.h. (role dědy Rudolfa v přestavení Tichá noc)

 

Veronika Půlpánová, DiS.

Vystudovala VOŠ na EA Praha obor sociální práce a sociální pedagogika.
Momentálně studuje bakalářské studium na DAMU.
Mimo Divadeltu pracuje jako pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ.
Dále se věnuje amatérskému divadlu (herečka, režisérka, scénáristka).

Odborná interní spolupráce:

Mgr., MgA. Martin Sedláček

Vystudoval psychologii na FF UK a DAMU.V současné době přednáší psychologii na Pražské DAMU, má privátní koučovací a terapeutickou praxi, herecky působí v improvizačních divadlech.
V Divadeltě pracuje jako odborný psychologický poradce.