Úvod

 

22.3. 2019 PREZENTAČNÍ DEN DIVADELTY v KC Kaštan v Praze od 10.00-13 hodin. Srdečně zveme pedagogy, poradenské pracovníky, preventisty, ředitele škol a odbornou veřejnost. Program: představení pro žáky Připojená (téma: nástrahy internetu, kyberšikana) 90 min., zpětná vazba, diskuze o programech primární prevence. Vstup zdarma. Nutnost registrace na emailu: divadelta@seznam.cz     Těšíme se na Vás…Vaše Divadelta 🙂

Máme radostnou novinku !!! V současné době Divadelta spolupracuje s ČSOB, která financuje naše představení Připojená (bezpečí na internetu).

Jsme velmi rádi, že si ČSOB vybrala právě nás. Děkujeme. Vaše Divadelta 🙂

Divadelta byla založena v červenci 2009 absolventy katedry výchovné dramatiky na DAMU.

Jsme moderní organizace prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání.

Naše divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci sociálně patologických jevů.

Diváci našich představení nejsou pouhými pozorovateli, ale aktivně se zapojují co celého programu. Jejich zkušenost je tedy velmi praktická „na vlastní kůži“ a proto nezapomenutelná.

Tvoříme dynamický tým odborníků schopných pracovat flexibilně s různými sociálními skupinami.

Své programy realizujeme v přirozeném prostředí základních a středních škol, dětských domovech, prostorech pro volnočasové aktivity. V případě zájmu jsme také schopni pro realizaci představení obstarat divadelní prostor.

Nabídka našich programů plně pokrývá nejožehavější sociální témata, se kterými se mladí lidé setkávají a ve svém životě řeší.

Základním principem a metodou naší práce je je Divadlo fórum.

Divadlo Fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí velmi negativně. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit.

Jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Dochází k diskusi o chování lidí – herců, k pochopení daného problému a jeho řešení, prohlubuje se empatie diváků.

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice.

Díky divadelním a dramatickým metodám jsou účastníci kurzů vždy chráněni bezpečím fikce, protože veškeré aktivity jsou zprostředkovány hrou v roli. Účastník neprožívá konfliktní situace daných témat sám na sobě, ale skrze divadelní postavu, se kterou se identifikoval. Tak je možné v rámci programu divadla ve výchově prezentovat i ta nejožehavější témata společnosti s potřebným odstupem a zároveň hlubokým vhledem do problematiky.